نویسنده = اذرمیدخت رضایی
تعداد مقالات: 9
1. نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی در جوانان

دوره 12، شماره 43، بهار 1400، صفحه 1-13

10.30495/jpmm.2021.4712

شهرزاد میزانی؛ اذرمیدخت رضایی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


3. اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خود تمایز یافتگی و سلامت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-16

نجمه اکرمی؛ اذرمیدخت رضایی؛ حسین بقولى؛ سیامک سامانی


5. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، باورهای فراشناختی و منبع کنترل بین بیماران اسکیزوفرنیک و دوقطبی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 41-70

سید محمدحسن نسابه؛ حسین بقولى؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی


6. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 81-94

سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی


7. مدل علّی سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه‌ای جهت گیری هدف

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 203-224

زهرا طباطبایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ اذرمیدخت رضایی؛ مریم کورش نیا


8. تعیین‌‏کننده‏های توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی شهرستان مرودشت

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 97-116

اذرمیدخت رضایی؛ کیومرث زرافشانی؛ مژگان خوش مرام؛ نعمت اله شیری