نویسنده = نادره سهرابی
تعداد مقالات: 14
1. نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی در جوانان

دوره 12، شماره 43، بهار 1400، صفحه 1-13

10.30495/jpmm.2021.4712

شهرزاد میزانی؛ اذرمیدخت رضایی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


2. نقش میانجیگری هوش هیجانی در رابطه با ابعاد نظریه ذهن با مهارتهای اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 32-47

محمد صادق ارجمندی علیا؛ آذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی


4. بررسی نقش واسطه ای بهداشت روان بر ادراک از جو مدرسه و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان متوسطه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 35-52

شیرین نوعی؛ محمد خیر؛ سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی


5. مدل عضویت گروهی با تحلیل تمییز برای دانش‌آموزان دارای رفتارهای پرخطر بر اساس شاخص‌های خانوادگی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 115-132

رحیم فرزین؛ نادره سهرابی؛ سیامک سامانی؛ مریم کوروش نیا


7. معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 159-176

زهره کیانی؛ نادره سهرابی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیر


8. ارائه یک مدل جهت تبیین تعارضات خانوادگی در خانواده های دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 207-224

فاطمه بوستانی؛ مجید برزگر؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی


9. مدل ساختاری عوامل خانوادگی با نقش واسطه‌گری عوامل فردی برای رفتارهای تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 159-174

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار


10. آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-34

فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


12. شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس سبک زندگی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 121-138

مطهره اله ربی؛ نادره سهرابی


13. پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس رضایت زناشویی و سلامت روان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 27-44

لیلا شیرجنگ؛ نادره سهرابی؛ سیده مریم حسینی