نویسنده = بنفشه امیدوار
تعداد مقالات: 3
3. کارآیی مشاوره شناختی رفتاری و مشاوره خانواده مبتنی بر دلبستگی در بهبود علائم افسردگی در نوجوانان دختر افسرده

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 87-102

بنفشه امیدوار؛ فاطمه بهرامی خوندابی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی؛ احمد احمد غنی زاده