نویسنده = قاسم نظیری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر بخشی استعاره درمانی و بخشش درمانی بر ابعاد سازگاری پس از طلاق زنان

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 29-48

ماریه دهقان منشادی؛ اقبال زارعی؛ مهین عسگری؛ قاسم نظیری


3. تبیین میزان اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی گروهی بر اختلالات شخصیت دسته B مردان وابسته به مواد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 119-134

رامین افشاری؛ ایرج زارع؛ لادن معین؛ قاسم نظیری؛ محمدرضا نقوی