نویسنده = باقر غباری بناب
تعداد مقالات: 3
1. آماده‌سازی و تحلیل عاملی آزمون ایرانی قدرت اراده

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 1-19

ابراهیم نیک صفت؛ حسین زارع؛ ولی الله فرزاد؛ احمد علی پور؛ باقر غباری بناب


2. دلبستگی به خدا در بافت فرهنگ اسلامی: پایه های نظری، ساخت و رواسازی ابزار اندازه گیری

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 81-106

باقر غباری بناب؛ علی اکبر حدادی کوهسار


3. کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس شاخص های اختلال نقص توجه جردن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 63-80

نادره سهرابی؛ احمد به پژوه؛ باقر غباری بناب