کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 69-84

مژگان قاجاریه؛ سیروس عالی پور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ایران داوودی


2. تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی وتاب آوری همسران جانبازان قطع عضو

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 83-99

مریم زرنقاش؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داوودی؛ سید علی مرعشی


3. رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 109-128

مصطفی صبری؛ محبوبه فولادچنگ؛ مریم محمدی دهاقانی؛ حمیدرضا گلزار


4. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی با واسطه گری تاب آوری در بیماران ام. اس

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 17-38

محمد صیدی سارویی؛ صدف فرهند؛ مرضیه امینی؛ سیده مریم حسینی