کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 26
1. ویژگی های روانسنجی مقیاس والدگری ذهن آگاهانه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 133-150

فاطمه زارع؛ مسعود محمدی


2. بررسی ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تفکر هوس

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 67-80

امیر کرمی؛ فیروزه غضنفری؛ کوروش امرایی


4. تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 97-110

فرزانه سادات کل العماد؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مریم بهرامی هیدجی


6. ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 259-278

محمد مظفری؛ محمد ابراهیم مد احی؛ جواد خلعتبری


8. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 1-18

زهرا فتحی رضایی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهره نجم آبادی


9. کفایت شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه ایمنی هیجانی نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 53-78

افسانه شادایی؛ عباس قلتاش؛ ژاله رفاهی


11. شاخص‌های روانشنجی مقیاس شخصیت تاریک در دانشجویان

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 73-86

امیر قمرانی؛ مریم صمدی؛ محدثه تقی نژاد؛ عبدالحسین شمسی


12. آماده‌سازی و تحلیل عاملی آزمون ایرانی قدرت اراده

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 1-19

ابراهیم نیک صفت؛ حسین زارع؛ ولی الله فرزاد؛ احمد علی پور؛ باقر غباری بناب


13. بررسی شاخص‌های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 29-39

فرهاد خرمائی؛ اعظم فرمانی


14. بررسی ساختار عاملی مقیاس استدلال منطقی آنا تامسون

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 1-12

حسین زارع؛ علی مصطفائی


16. کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود(SCS)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 47-59

صدالله خسروی؛ مجید صادقی؛ محمدرضا یابنده


17. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 53-66

سید احسان افشاری زاده؛ حسین کارشکی؛ حمید ناصریان


18. بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 89-100

عبدالحسین شمسی؛ امیر قمرانی؛ مریم صمدی؛ مریم احمدزاده


20. ویژگی‌های روانسنجی آزمون قیاس رمزگونه (EA)

دوره 2، شماره 7، بهار 1391، صفحه 87-98

منیجه شهنی ییلاق؛ مینا محبی


22. کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس شاخص های اختلال نقص توجه جردن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 63-80

نادره سهرابی؛ احمد به پژوه؛ باقر غباری بناب


24. ساخت و اعتبار یابی مقیاس مهارت‏های ارتباطی زنان و مردان متاهل شهر تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 27-38

نصیر داستان؛ غلامرضا رجبی؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ رضا خجسته مهر


25. کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس هوش سازمانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 81-105

هاجر کهن سال؛ محمود ساعتچی؛ حجت اله جاویدی