کلیدواژه‌ها = والدگری
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی های روانسنجی مقیاس والدگری ذهن آگاهانه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 133-150

فاطمه زارع؛ مسعود محمدی


3. کفایت شاخص های روانسجی نسخه‏ی فارسی فرم کودکان

دوره 2، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 17-29

سیامک سامانی


4. نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجانی

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 119-133

سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ سپیده منصوری