کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 7
1. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 81-94

سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی


4. اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 69-84

مژگان قاجاریه؛ سیروس عالی پور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ایران داوودی


5. ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ)

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 85-96

سوزان کرباسی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی


6. ساخت و اعتباریابی مقیاس بزهکاری چند بعدی نوجوانان و جوانان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 71-86

سوسن سهامی؛ عنایت اله حسین زئی؛ عاطفه پرویززاده