کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 8
2. ویژگی های روانسنجی مقیاس والدگری ذهن آگاهانه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 133-150

فاطمه زارع؛ مسعود محمدی


3. تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 97-110

فرزانه سادات کل العماد؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مریم بهرامی هیدجی


4. ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 259-278

محمد مظفری؛ محمد ابراهیم مد احی؛ جواد خلعتبری


5. بررسی ویژگی های روان سنجی( پایایی، اعتبار و ساختار عاملی) مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 73-88

مریم ایمان دار؛ حجت اله جاویدی؛ امیر شاپور امین شایان جهرمی


6. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 103-114

عاطفه نژادمحمد نامقی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریبرز باقری


7. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 99-111

محمد احمدی آخورمه؛ سوسن سهامی؛ ژاله رفاهی؛ بابک شمشیری