کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه های پدیده ی غفلت و عوامل مرتبط با آن: یک پژوهش کیفی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 77-96

سید مهدی پورسید؛ فرهاد خرمائی؛ سید رضا پورسید


2. روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 57-82

محمدرضا قائدی؛ علیرضا گلشنی