کلیدواژه‌ها = زنان دارای همسر معتاد
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد

دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 25-38

محدثه منوچهری؛ محمود گلزاری؛ عزت اله کردمیرزا نیکوزاده