کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تاییدی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 71-84

پریسا خجسته جلال؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


2. کفایت شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه ایمنی هیجانی نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 53-78

افسانه شادایی؛ عباس قلتاش؛ ژاله رفاهی