موضوعات = روش ها و مدل های روانشناختی
تعداد مقالات: 142
2. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، باورهای فراشناختی و منبع کنترل بین بیماران اسکیزوفرنیک و دوقطبی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 41-70

سید محمدحسن نسابه؛ حسین بقولى؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی


3. بررسی تطبیقی نگاه روان شناسی و اسلام به مقوله‌ی مثبت نگری در انسان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 173-192

سامان کمری؛ بابک شمشیری


4. ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه هشت بعدی نظام ارزشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش آمیخته

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 85-114

علیرضا پرنیان؛ محبوبه سادات فدوی؛ آذر قلی زاده


5. مدل عضویت گروهی با تحلیل تمییز برای دانش‌آموزان دارای رفتارهای پرخطر بر اساس شاخص‌های خانوادگی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 115-132

رحیم فرزین؛ نادره سهرابی؛ سیامک سامانی؛ مریم کوروش نیا


6. ویژگی های روانسنجی مقیاس والدگری ذهن آگاهانه

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 133-150

فاطمه زارع؛ مسعود محمدی


8. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه لنگرگاه شغلی در مدیران شرکت انتقال گاز ایران

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 193-210

آزاده عسکری؛ ریحانه عزیزی؛ ریحانه رحمت جو


10. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر

دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 71-84

پریسا خجسته جلال؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


12. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 81-94

سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی


13. نقش واسطه ای خودنظم‌جویی تحصیلی در رابطه ذهن‌آگاهی با رفتار غیرمولد تحصیلی

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 95-120

احسان کشت‌ورز کندازی؛ احمدرضا اوجی نژاد


14. بررسی ساختار عاملی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تفکر هوس

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 67-80

امیر کرمی؛ فیروزه غضنفری؛ کوروش امرایی


16. روایی و همسانی درونی سیاهه شادکامی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 53-64

صدیقه حیدری؛ جان ایونز؛ مهرناز آزادیکتا


18. مقایسه اثربخشی درمان مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت بر تحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 137-154

شیما عراقیان؛ حمید نجات؛ حسن توزنده جانی؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


19. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی و علائم مثبت و منفی در بیماران اختلال دو قطبی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 1-20

فرزانه محمدی؛ حسین بقولى؛ امیر هوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی


21. مدل علی نفوذپذیری بصری فضاهای آموزشی بر بازسازی تمرکز ذهنی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 21-40

سولماز حیدری؛ حامد مضطرزاده؛ حمیدرضا عظمتی؛ ملیحه تقی پور


22. الگوی روابط ساختاری اخلاق رابطه ای، حل مسئله‏ ی اجتماعی و صمیمیت زناشویی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 147-162

گل نما مرادی؛ کیوان کاکابرایی؛ کریم افشاری نیا


24. مدل علّی سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه‌ای جهت گیری هدف

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 203-224

زهرا طباطبایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ اذرمیدخت رضایی؛ مریم کورش نیا


25. اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر حافظه فعال در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 125-146

عاطفه فخرمند؛ حسینعلی ابراهیمی نژاد؛ مسعود فضیلت پور