موضوعات = روش ها و مدل های روانشناختی
تعداد مقالات: 150
51. آزمون مدل مفهومی نقش میانجیگر یادگیری خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در رابطه بین باورهای معرفت شناسی و فرسودگی تحصیلی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 1-23

سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی؛ مجید برزگر؛ فرزاد پورغلامی


53. اثر بخشی سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE3) بربهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 49-66

رقیه زراعتی ایده لو؛ مجید ضرغام؛ کامبیز کامکاری


56. مدل معادله ساختاری شایستگی‏های رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار- نقش واسطه‏ای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 113-131

مهدی محمدی؛ راضیه کریمی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ بابک شمشیری


57. اثر بخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر ابعاد تعارضات زناشویی در کارکنان متاهل بیمارستان شهید بهشتی شیراز

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 131-144

غلامرضا میرزایی؛ سیروس سروقد؛ حسین بقولى؛ مریم کورش نیا


58. بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و روحیه‌ی معلمان زن شهرستان مشهد

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 165-176

معصومه کرامتی؛ مریم رحمانی رحمانی؛ دکتر ابراهیم علیزاده موسوی


60. مدل علّی خودکارآمدی، تعهد سازمانی و خشنود شغلی با انگیزش شغلی کارکنان

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 1-16

محمدعلی ذوالریاستین؛ سیدجواد ایرانبان


62. تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 41-64

عبدالرحمان جریحی؛ محمدرضا نیلی؛ داریوش نوروزی؛ اسماعیل سعدی پور


65. رابطه حمایت سازمانی و جو خلاقانه با توسعه کارآفرینی با واسطه گری توانمندسازی و خلاقیت در کارکنان کتابخانه

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 101-117

مژگان قاسمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ نسرین ارشدی


67. تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوههای فرزندپروری: نقش واسطهای اِسناد علی منفی

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 173-159

سعداله هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده


69. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود بهزیستی اجتماعی دانش‌آموزان زورگو

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 1-16

ناصر صبحی قراملکی؛ سعید پورعبدل؛ سیدحامد سجادپور


74. محاسبه اندازه اثر در طرح‌های تک‌آزمودنی با استفاده از روش‌های ناهمپوش

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 115-130

الناز موسی نژاد جدی؛ شهرام واحدی؛ محمد علی نظری؛ تورج هاشمی نصرت آباد