تعداد مقالات: 385

1. ارتقاء تعامل والدین و فرزندان با استفاده از آموزش روش های نوین فرزند پروری

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 1-14

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ اکرم پرند؛ فاطمه پوران فاطمه پوران


2. تاثیر درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود معتادان جنسی زن

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-16

فریبا مدرسی؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری


3. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود فرایند خانواده در خانواده های افراد معتاد

دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 1-9

حمید محی الدینی؛ زهرا صادقی؛ ساناز چراغی؛ رحمان زارع


6. اثربخشی آموزش مهارت مقابله با خلق منفی بر اضطراب و استرس دانش‌آموزان پسر

دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 1-10

محمدابراهیم مداحی؛ لیلا مداح


7. آماده‌سازی و تحلیل عاملی آزمون ایرانی قدرت اراده

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 1-19

ابراهیم نیک صفت؛ حسین زارع؛ ولی الله فرزاد؛ احمد علی پور؛ باقر غباری بناب


9. شاخص‌های روانسنجی مقیاس نارسایی کنشی نگرش

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 1-12

نادره سهرابی


10. ارائه مدل علّی برای انگیزش پیشرفت بر اساس ابعاد الگوی یادگیری با واسطه خودکارآمدی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-16

لیلا رضائی؛ حسن احدی؛ حسن اسدزاده


11. اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراد دچار شکست عاطفی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 1-21

ابراهیم اکبری؛ زینب خانجانی؛ زینب عظیمی؛ حمید پورشریفی؛ مجید محمود علیلو


14. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه منزلت‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان ایرانی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 1-15

الهه حجازی؛ حبیب امانی؛ محمد جواد یزدانی


17. بررسی شاخص های روان شناسی محیط در طراحی خوابگاههای دانشجویی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-12

محمد علی آبادی؛ آرزو بهزادبهبهانی؛ حسین پورنادری


19. نقش سبک حل تعارض مادر، تعارض زناشویی مادر و سبک دلبستگی دختر در تعارض دختر با مادر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 1-22

معصومه پوربافرانی؛ عذرا اعتمادی؛ مهدی اکبرزاده؛ رضوان السادات جزایری


20. بررسی تاثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بر بهبود انطباق و انسجام خانواده

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 1-22

ایران جلالی؛ حسن احدی؛ علیرضا کیامنش


21. تأثیر برنامه اصلاح سوگیری توجه بر تغییرمیزان سوگیری توجه زنان چاق نسبت به نشانه های مواد غذایی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 1-10

سید محمدرضا تقوی؛ علیرضا طاوسی؛ محمد علی گودرزی


22. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 1-18

زهرا فتحی رضایی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهره نجم آبادی


23. نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی با مهارت اجتماعی

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 1-14

فاطمه شمسی؛ مژگان امیریان زاده


24. ارائه مدل معادلات ساختاری متغیرهای روانشناختی موثر بر کاهش سکوت سازمانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 1-18

عباس ثابت؛ سعید رازقی؛ علیرضا هاشمی