تبیین میزان اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی گروهی بر اختلالات شخصیت دسته B مردان وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانپزشکی/مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 دکترای مشاوره/استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

4 دکترای روانشناسی بالینی/استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی در تعدیل نمرات اختلالات شخصیت افراد وابسته به مواد می باشد. این تحقیق بر روی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز دولتی شهرستان شیراز انجام گرفت. گروه نمونه شامل 30 نفر از افراد تحت درمان بوده که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی بر اساس DSM، پرسشنامه کوتاه طرحواره های ناسازگار یانگ، پرسشنامه چند محوری میلون II، پرسشنامه پیشرفت درمانMAP بوده و روش های آماری استفاده شده در این تحقیق، روشهای توصیفی و غیر پارامتریک مان ویتنی U می باشد. در پایان دوره درمان، اختلاف نمرات قبل و بعد از درمان در محورهای اختلالات شخصیت دسته B، پیشرفت درمان نگهدارنده با متادونMMT)) و طرحواره های ناسازگار اولیه درگروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری را نشان داد. در نتیجه طرحواره درمانی گروهی می تواند بعنوان یک رویکرد درمانی مناسب در بهبود علائم اختلال شخصیت، تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه و پیشرفت درمان افراد وابسته به مواد در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Schema Therapy Approach in Improvement of B Category Personality Disorders for Substance Dependent

نویسندگان [English]

  • R. Afshari 1
  • I. Zare 2
  • L. moein 3
  • Gh. Nazari 4
  • M. R . Taghavi 5
چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the efficacy of Group Schema Therapy Approach for B category personality disorders score adjustment in substance dependent individuals. The present study was performed on individuals under maintenance treatment with methadone in Shiraz public centers. Sample group included 30 persons who were under treatment. Instruments used included: clinical interview based on DSM IV, Young schema Questionnaire-short form, Mellon's clinical multi axial inventory II, and Treatment progression inventory Maudsley Addiction Profile (MAP). the results of this study showed significant differences in B categories personality disorders scores, early maladaptive Schema scores and improvement of methadone therapy between Experimental and control groups. In sum the results of the study revealed that Group Schema therapy can be considered as an appropriate therapy method in improving personality disorder signs, adjusting early maladaptive Schema and improving treatment in substance dependent individuals
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Disorder B
  • Group therapy
  • Drug Dependency