کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس هوش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی .

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

چکیده

هدف از این پژوهش تبین شاخص های روان سنجی مقیاس هوش سازمانی آلبرشت (2003) می باشد که در یک بررسی مقطعی، 335 نفر از کارکنان (280 مرد و 55 زن ) مراکز هفده گانه ی مخابراتی شهر شیراز به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و به وسیله ی مقیاس هوش سازمانی (آلبرشت،2003) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عوامل به شیوه ی مولفه های اصلی، 36 گویه مقیاس هوش سازمانی را در هفت مولفه چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد مورد تایید قرار داد. نتایج بررسی ضریب آلفای کرونباخ حاکی از همسانی درونی مناسب این مقیاس می باشد. به طور کلی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مقیاس هوش سازمانی آلبرشت ابزاری مناسب جهت اقدام های پژوهشی است و مدیران، روان شناسان صنعتی و سازمانی و کارشناسان و برنامه ریزان سازمان ها می توانند با استفاده از این مقیاس در راستای شناسایی عوامل و ارتقای هوش سازمانی و دست یابی به رسالت و هدف های تعیین شده ی سازمان خود گام بردارند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Organizational Intelligence Scale

نویسندگان [English]

  • H. Kohansal 1
  • M. Saatchi 2
  • H. Javid 3
چکیده [English]

Aim: The purpose of the study was to check the psychometric properties of the organizational intelligence scale (OIS). Method: The sample consisted of 335 personnel of the Tele communications Company of Shiraz. Results: Principle component factor analysis was run to clarify the construct of the OIS. The results of factor analysis revealed that there is a seventh factor structure for OIS. Alpha coefficients reliability showed a good internal consistency and reliability for subscales of the OIS. Also the correlation coefficient between total score and the subscales of the OIS present an acceptable convergent validity for the subscales of the OIS. Conclusion: In sum, the results of this study showed good psychometric properties for the Persian version of the OIS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • OIS
  • Reliability
  • یalidity