نقش واسطه‌ای مقابله‌ی زوجی در رابطه‌ی بین استانداردهای زناشویی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مشاوره خانواده- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم استانداردهای زناشویی از طریق مقابله‌ی زوجی بر رضایت زناشویی زوج‌ها انجام شد. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 150 زوج ساکن شهر اهواز بود که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌ی استانداردهای رابطه‌ی خاص، پرسشنامه‌ی رضایت زناشویی انریچو پرسشنامه‌ی مقابله‌ی زوجی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش الگویابی معادلات ساختاری و برای بررسی اثرات غیر مستقیم از آزمون بوت استراپ استفاده گردید. مدل ارزیابی‌شده از شاخص‌های برازندگی خوبی برخوردار بود. نتایج تحلیل نشان داد که استانداردهای زناشویی فقط برای شوهران به­طور مستقیم بر رضایت زناشویی آنها تاثیر دارد. علاوه بر آن، نتایج پژوهش نشان داد که استانداردهای زناشویی شوهران و زنان، به­صورت واسطه‌ای و از طریق مقابله‌ی زوجی خود و همسرشان بر رضایت زناشویی آنها اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Dyadic Coping on the Relationship Between Marital Standards and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • R. KH 1
  • F. N 2
  • M. S 1
چکیده [English]

This study aimed at investigating direct and indirect effects of marital standards on couple's   marital satisfaction, considering dyadic coping as a mediator. Participants in the study were 150 couples (150 males, 150 females) who were living in Ahvaz, Iran. They were selected by using multi-phasic random sampling method. Participants completed Inventory of Specific Relationship Standards (ISRS), Evaluation and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness (ENRICH) and Dyadic coping Inventory (DCI). The data were analyzed through Structural Equation Modeling (SEM); and also the indirect effects were tested by using bootstrapping method of AMOS/16 software. Results showed that, statistically, the data showed a good fit for the proposed model. Results of structural equation modeling indicated that marital standards have directly a positive effect, only for husbands, on their marital satisfaction. The results, moreover, indicated that for husbands, as well as for wives, marital standards had indirect effect on marital satisfaction through mediating of dyadic coping self and partner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage
  • cognition
  • stress
  • Coping