بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان(SAS-A) جهت استفاده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان.

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی­های روان‎سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان  (SAS-A) در جامعه­ی ایرانی بود. بدین منظور 403 نوجوان 12 تا 17 ساله(215 دختر، 178 پسر) از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند. جهت بررسی ویژگی­های روان‎سنجی مقیاسSAS-Aدر مرحله­ی نخست زیرمقیاس‎ها ترجمه شدند، سپس تغییرات فرهنگی لازم در آنها داده شد و برای استفاده­ی آماده گردید. دانش­آموزان مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان(SAS-A)، مقیاس تجدیدنظر شده­ی اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) و پرسشنامه­ی افسردگی کودکان(CDI) تکمیل کردند. نتایج به­دست آمده از تحلیل عاملی، ساختار سه عاملی ارائه شده توسط نویسندگان اصلی(ترس از ارزیابی منفی(FNE)، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید(SAD-New)، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی       (SAD-General) را مورد تایید قرار داد.شواهدی نیز برای روایی همگرایی و افتراقی به­دست آمد. قابلیت اعتماد مقیاس نیز با استفاده از روش‎های دوباره سنجی و ضریب آلفا مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب رضایت بخشی به­دست آمد. در تمام موارد نتایج حاکی از روایی و پایایی رضایت بخش مقیاس SAS-Aبرای استفاده در ایران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Psychometric Properties of Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) for Use in Iran

نویسندگان [English]

  • S. O 1
  • A. R 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the factor structure and the psychometric properties of the Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) in Iranian population. In this study, 403 (215 female, 178 male) adolescents, aged 12-17, studying in four regions of Shiraz were selected by cluster sampling. To evaluate the psychometric properties of the scale in the first SAS-A subscales were translated, so they were given the necessary cultural change and were ready to be used. Students completed the Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A), the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS), and the Children's Depression Inventory (CDI). The results obtained from factor analyses supported the three-factor structure proposed by the original authors (FNE, SAD-New, and SAD-General). Evidence for convergent and discriminate validity was found. Also, internal consistencies were high for all three subscales. These findings provide the initial support for the use of the SAS-A among Iranian adolescent population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety
  • (SAS-A) in Iranian Population
  • Factor Structure, Reliability, Convergent and Discriminate Validity
  • Children's Manifest Anxiety Scale
  • Iranian Adolescent Population