روش تلفیقی برایند نقد روش های کمی و کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا


عنوان مقاله [English]

Integrated method Outcome of critique of quantitative and qualitative methods

نویسندگان [English]

  • Alireza Golshani 1
  • mohammadreza ghaedi 2