داوران این شماره

داوران


عنوان مقاله [English]

DAVARAN

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

حجت اله

جاویدی

استادیار

 

هئیت علمی دانشگاه

مهرناز

آزادیکتا

دانشیار

روش ها و مدل های روانشناختی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، ، تهران، ایران

ژاله

رفاهی

استادیار

 

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نازنین

هنرپروران

استادیار

روش ها و مدل های روانشناختی

عضو هیئت علمی

بابک

شمشیری

دانشیار

   

مجید

برزگر

استادیار

روش ها و مدل های روانشناختی

عضو هیات علمی

حسین

بقولى

استادیار

روش ها و مدل های روانشناختی

عضو هیئت علمى

حمید

نجات

استادیار

روش ها و مدل های روانشناختی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

کیومرث

بشلیده

دانشیار

روش ها و مدل های روانشناختی

عضو هیات علمی

مینو

پورآوری

سایر

روش ها و مدل های روانشناختی

دانشگاه الزهرا
دانشگاه KU Leuven بلژیک

جواد

خلعتبری

دانشیار

روش ها و مدل های روانشناختی

گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران

محمد

خیر

استاد

روش ها و مدل های روانشناختی

استاد/دانشگاه شیراز