پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس رضایت زناشویی و سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد مرودشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، گروه روان شناسی، مرودشت ایران

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، گروه روان شناسی، مرودشت ایران

چکیده

این پژوهش از نوع همبستگی است، که با هدف تعیین رابطه بین سلامت روان و رضایت زناشویی با افسردگی پس از زایمان  صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان باردار مراجعه کننده به متخصصان زنان و زایمان در شهر شیراز (در سال 1390) تشکیل می­دادند. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این پژوهش روش تصادفی بود و با استفاده از این روش 10 مرکز پزشکی انتخاب و تعداد 100 نفر از مراجعه کنندگان به این مراکز که در ماه دو تا سه بارداری به سر می­بردند به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسش­نامه رضایت زناشویی انریچ  (1998)، پرسش­نامه 28 پرسشی سلامت روان گلدبر و هیلر (1979) و پرسش­نامه افسردگی ادینبورگ (1987) داده­های مورد نیاز جمع آوری شدند. با استفاده از روش آماری رگرسیون به فرضیه­های پژوهش پاسخ گفته شد. نتایج پژوهش نشان داد رضایت زناشویی و سلامت روان پیش­بین متغیر افسردگی پس از زایمان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Depression for Pregnant Women Based on Marital Satisfaction and Mental Health

نویسندگان [English]

  • L. shirjang 1
  • N. Sohrabi 2
  • M. Hossini 3
چکیده [English]

The aim of the study was to exam the relationship between mental health and marital satisfaction with depression for pregnant women. The sample consisted of 100 pregnant women. Marital satisfaction questionnaire, mental health questionnaire and depression scale were used in this study. The results of multiple regression showed that marital satisfaction and mental health are two significant predictors for depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Depression
  • pregnant women