اثربخشی تئاتر درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه رواشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مفاهیم ضروری مورد بحث دنیای پیچیده انسان که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامت است. هدف این پژوهش، تعیین اثر بخشی روش تئاتر درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه بود. این پژوهش از نوع پژوهش آزمایشی با گروه­های گواه و آزمایش است. جامعه آماری تمامی زنان مطلقه شهرستان لامرد بودند که از راه فراخوان دعوت شده بودند، تا برای شرکت در کلاس­های آموزشی به هسته مشاوره و شبکه­های بهداشت شهرستان مراجعه کنند. برای نمونه­گیری، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین متقاضیان، پس از گرفتن تعهد جهت شرکت کردن و باقی ماندن تا آخرین جلسه، 30 نفر انتخاب شده و به­گونه­ی تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا دو گروه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه تئاتر درمانی اجرا شده و در نهایت، پس آزمون برای گروه­ها اجرا و نتایج با استفاده از نرم افزار spss با هم مقایسه شدند، نشان داد که تئاتر درمانی درمانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه تاثیر گذاشته و باعث کاهش علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی شدید آنها شده است. تئاتر درمانی روش مناسبی جهت افزایش سلامت روان زنان مطلقه است. با علم به شیوع بالای طلاق و تبعات روانی آن پیشنهاد می­شود از این روش برای کاهش پیامدهای روحی روانی طلاق و درمان دیگر مشکلات و مسائل به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Psychodrama on General Health of Divorced Women

نویسندگان [English]

  • A. Gholami 1
  • K. Bashlide 2
  • A. Raree 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of  psychodrama on General Health of divorced women. A randomized pre-test post-test with control group design was used in this study. The sample consisted of 30 divorced female who were assigned randomly in experimental and control group. Goldberg and General Health Questionnaire were used in this study (pre-test and Post-test). After eight session's psychodrama, experimental group was compare with control group. The results showed that psychodrama is an effective treatment to increase General Health for divorced female in experimental group. Indeed, the treatment has reduced the mean scores of the experimental group compared to the control group on somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and depression. In sum, this study revealed the role of psychodrama as an effective intervention for divorced female to keep their mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychodrama
  • General Health
  • Divorced women