کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه

2 دکتری روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگی­های روانسنجی نسخه­ی فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم بود. پس از ترجمه و ترجمه برگردان پرسشنامه، داده­های پژوهش در سه مرحله جمع­آوری شد. در مرحله­ی اول، 195 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم­پزشکی به پرسشنامه پذیرش و عمل پاسخ دادند. در مرحله دوم، افراد ساکن شهر تهران (n=158) به پرسشنامه­ اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک- نسخه دوم، مقیاس مشکل در تنظیم هیجان پاسخ دادند.  در مرحله سوم دو گروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی (n=30) و اختلال اضطراب فراگیر (n=30) به پرسشنامه­های پژوهش پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی 2 عامل اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی را گزارش دادند. هم­چنین همسانی درونی و ضریب تنصیف پرسشنامه در هر چهار گروه رضایت­بخش بود (89/0-71/0). به علاوه، اجتناب تجربی از هیجان با نشانه­های افسردگی و اضطراب، مشکل در تنظیم هیجان و شاخص­های ناراحتی در پرسش­نامه سلامت روان رابطه­ی معنی­داری را نشان داد. هم­چنین، نتیجه­ی روایی افتراقی نشان داد عامل اجتناب از تجارب هیجانی در دو گروه بالینی و غیربالینی تفاوت معنی­داری دارد، ولی عامل کنترل روی زندگی تفاوت معنی­داری در دو گروه نشان نداد. این پژوهش شواهد نویدبخشی را در مورد قابلیت کاربرد نسخه فارسی پرسشنامه­ی پذیرش و عمل در جمعیت عمومی ایران و افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر فرآهم می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Persian Version of Acceptance and Action Questionnaire –II

نویسندگان [English]

  • E. Abasi 1
  • L. Fti 2
  • R. Molodi 3
  • H. Zarabi 1
چکیده [English]

The Main purpose of the present study was assessing psychometric properties of Persian version of Acceptance and action Questionnaire-II (AAQ-II). After forward- translation and backward-translation, data was gathered at three stages. At first stage, The AAQ-II was administered to 192 students of Tehran University and students of Tehran University of Medical science. At second stage, 158 of Tehran inhabitant completed AAQ-II, BDI-II, BAI, GHQ-28, and DERS. At third stage, two clinical groups Diagnosed with Depression Disorder (n=30) and Generalized Anxiety Disorder (n=30) answered the questionnaires. Exploratory Factor Analysis identified two factors of Avoidance of Emotional Experiences and Be in Control of Life. Internal consistency was satisfactory (0.71 to 0.89). Moreover, avoidance of emotional experiences correlated significantly with depressive and anxiety symptoms as well as poor mental health. Furthermore, Discriminate Validity revealed that there is a significance difference between two clinical and nonclinical groups in avoidance of emotional experiences, but there is no significance difference between these groups in Be in Control of Life. This research provides promising evidence about psychometric properties of Persian version of Action and Acceptance Questionnaire-II in Iranian general population as well as patients with depression disorder and generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Action Questionnaire-II
  • Psychometric properties
  • Iran