دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 1-120 
4. بررسی اثربخشی کار در اتاق تاریک بر افزایش دامنه توجه دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی

صفحه 47-60

علی اکبر ارجمند نیا؛ غلامعلی افروز؛ طیبه تازیکی؛ سوگند قاسم‌زاده


6. اثربخشی آموزش تفکرمثبت بر باورهای غیرمنطقی روابط زناشویی زوجین شهر یاسوج

صفحه 81-96

اسحق کرمی؛ محمدجواد بخشی گنجه؛ آذرمیدخت رضایی؛ سیروس سروقد