اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2543
تعداد پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش 2004

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد مقالات 384
تعداد مشاهده مقاله 493445
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 322469
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 103 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 181 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
درصد پذیرش 8 %